Handels og abonnements-betingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

CVR: DK-27889867.

Fun Enlightenment Flow, Kirkebjergvej 28, 5620 Glamsbjerg.

Kontakt os på kontakt@chiarasofia.com.

Alle priser er i danske kroner medmindre andet er angivet.

Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner ex. moms medmindre andet er angivet.

Alle timer, pakker osv. betales forud før arbejdet påbegyndes med mindre andet aftales. Ønsker kunden at betale bagud justeres priserne med minimum 10%. Et tilbud om pris er gældende i max. 14 dage. Derefter skal nyt tilbud udarbejdes.

Alle time-pakker skal benyttes indenfor 6 måneder med mindre andet aftales.

Personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Chiara Sofia Lykkens forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Brugsaftale:

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til Dem personligt og/eller Deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed eller privat person. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved © Chiara Sofia Lykkens inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Chiara Sofia Lykkens. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Chiara Sofia Lykkens online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Foredrag:
For foredrag gælder dit køb kun og udelukkende deltagelse til det pågældende foredrag. Køb kan således ikke ombyttes til en anden dato eller et andet tidspunkt.

Når du har betalt har vi registreret dit navn og din email, og det er således dette, der er din adgangsbillet.

Abonnementsaftale:

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til hey@chiara.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Øvrigt: 
På alle Chiara Sofia Lykkens produkter digitale såvel som live, er der ingen returret, ligesom du heller ikke kan springe fra, hvis du vælger at betale via rater, men du har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven. Dette gælder alle digitale produkter (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar, workshops osv). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen. Levering af digitale produkter sker umiddelbart efter betaling. Dette sker ved download via link tilsendt i email.

På Chiara Sofia Lykkens digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.
Produkter som livesessioner, forløb osv betragtes også som taget i brug, når første booking er lavet, og datoen er fastsat for minimum første møde / session eller andet.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved i brug. Dette gælder alle digitale produkter på (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen. Levering sker umiddelbart efter betaling. Dette sker ved download via link tilsendt i email.

Ved tilmelding til live-events, workshops, foredrag m.m. er tilmeldingen bindende. Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelse gives der ikke betaling retur. Ved afbud mere en 14 dage før afholdelse refunderes 50% af beløbet.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Chiara Sofia Lykkens. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.

Særligt vedr. hjemmesider og assistenttimer:

Chiara Sofia Lykkens er ikke ansvarlig for fejl af teknisk eller menneskelig art. Al salg er kundens eget ansvar. Chiara Sofia Lykkens tilbyder assistance, sparring og rådgivning. Chiara Sofia Lykkens tager forbehold for kundens manglende vilje til at efterfølge råd og vejledning, som muligvis direkte eller indirekte påvirker kundens salg.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Chiara Sofia Lykkens tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Chiara Sofia Lykkens forbehold for at måtte melde afbud pga. evt sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud fra Chiara Sofias side.
Desuden tager Chiara Sofia Lykkens forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Chiara Sofia Lykkens kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Disclaimer:

Vi skriver og bruger og underviser i den viden, vi har lært på vores mange uddannelser og kurser, og om vores personlige betragtninger og erfaringer, og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.